شیلنگ بخاری بلند خروجی سمند tu5 مل | قیمت شلنگ بخاري بلند خروجي SAMAND