آیا شرکت مل دارای گرید های صنعتی می باشد؟ - شرکت لاستیک‌های هنری و صنعتی مل