مقره های سیلیکون رابر | کاربردها و مزایای در مقابل سایر انواع مقره