لاستیک ارگانیک یا مصنوعی |  کدام یک در صنایع لاستیک سازی بیشتر استفاده میشود